När vi fick vår första whippet, hade vi egentligen inga planer på att driva kennel. Men efterhand så har vårt intresse för rasen ökat, så efter några år känndes det naturligt att starta en kennel.  Vi har bägge gått Uppfödarutbildningen…